* החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. בכפוף לתקנון החברה. ט.ל.ח.